Civilförsvarsförbundets medlemsresultat, årsskiftet 2020-2021

Vår gemensamma medlemskår har fortsatt en tillbakagång. Vid årets slut finns det 13 418 medlemmar. En minskning under året med 750. Det har skett en omfattande utrensning under året av registret. Ett nytt medlemsregister är att vänta i början av 2021. En förhoppning, att ansvariga i lokalföreningarna uppdaterar registret ständigt för sina medlemmar så att vi får ett register som håller hög kvalitet. Den rådande pandemin har säkerligen påverkat våra aktiviteter både positivt och negativt när det gäller att utöka vår medlemskår. Hoppas det nya året kan vända på utvecklingen.

Följ utvecklingen, klicka och och se resultatet

Lämna en kommentar