Aktuellt

Med hjälp av lokala sponsorer fortsätter vi med utplacering av ”hjärtstartare” i Örkelljunga kommun
Nu finns en hjärtstartare på plats i kommunhuset, Örkelljunga. Hjärtstartaren har placerat i ”Örkelljungasalen”. Därmed ökar säkerheten vid olika sammankomster, som ofta förekommer i lokalen.
Vid huvudingången finns ”hjärtsymbolen” upsatt, som visar att det finns en hjärtstartare i byggnaden.
Statoil vid Skåneporten har nu tillgång till en ”hjärtstartare”
Bröderna Stigsson på Statoil har sponsrat en hjärtstartare och därmed ökat tillgängligheten att få snabb hjälp för såväl kunder som närtrafikanter vid Skåneporten och längs E4:an, om någon skulle drabbas av ett akut hjärtstopp.
All personal på Statoil får utbildning i hur hjärtstartaren skall användas. Här ingår kunskapen i hjärt/ lungräddning och på vilket sätt den skall genomföras på den som drabbats av ett akut hjärtstopp.
_______________________________________________________________

Nu är den här…

Coop Extra, Örkelljunga är först i kommunen med en extern defibrillator ”Hjärtstartare”Örkelljunga civilförsvarsförening har etablerat ett samarbete med Coop Extra och dess platschef Tommy Högberg, vilket resulterat i en placering av hjärtstartare centralt i Örkelljunga.Coop Extra blir därmed ”värd” för hjärtstartaren, samtidigt utbildas all personal i hjärt-/lungräddning och hjärtstartaren.

Här bekräftas överenkommelsen mellan ordf i civilförsvarsföreningen Sten Bergman och Coops platschef Tommy Högberg.

I samband med pressvisningen av hjärtstartaren på köpcentrat gavs en genomgång av apparaten, utifrån att en person plötsligt drabbats av hjärtstopp.

Bilden ovan visas hur man tar hand om den drabbade.
Utbildningsansvarige Knut Bogren visar hur elektroderna skall placeras på kroppen.
Hjärtstartaren är placerad vid utgångskassorna på Coop Extra, väl synlig. Det finns också skyltar på ingångsdörrarna, som talar om att det finns en hjärtstartare placerad i lokalen. Denna skylt är internationell och lätt att känna igen.
Symbolen för ”Hjärtstartaren” finns vid ingången.
Civilförsvarsföreningen har fram till mars 2009 utbildat c:a 125-tal personer, i handhavandet av hjärtstartaren, där hjärt-/lungräddning ingår. Det har visat sig att det finns ett stort intresse för denna kunskap.
Du som är intresserad av att stifta bekantskap med hjärtstartaren och lära dig mer om Hjärt -lungräddning, kan du anmäla ditt intresse till:
Projektansvarig för ”hjärta att hjälpa” Kjell-Arne Johlin mobil 070 678 7000.
Du kan även maila: e-post ka.johlin@telia.com

Webbansvarig: ka.johlin@telia.com