Laddar Karta...

Styrelsemöte CFF Örkelljunga


Datum/tid
18 januari 2018
18:00 - 21:00

Plats
Sv Vuxenskolan

Beskrivning

Ordinarie styrelsemöte med början kl.18:00 Torsdagen den18 januari 2018.
Ärenden som ska behandlas utgörs i huvudsak av ärenden inför kommande Föreningsstämma 2018.

Efter styrelsemötet förbereds kallelsen för utskick.

Kallelse till ordinarie styrelsemöte, med dagordning och ärendeförteckning skickas via mail och brevledes i god tid.

Välkomna!


Ingemar Johansson ordförande