Vårt lokala civilförsvarsmål:


Att ”stödja” den enskilda människans förmåga att förebygga, förbereda sig för att hantera utsatta lägen, allt från vardagsolyckor till ”stora kriser”. 
Att utbilda och organisera frivilliga förstärkningsresurser, både i förväg organiserade frivilliga och s.k. spontant frivilliga.
Devis:   Bättre förberedd än efterklok”
Detta sker med hjälp av Frivilliga Resursgruppen, FRG, som är en del i Civilförsvarsföreningen som står för utbildningar och övningar för att de skall vara beredda i händelse att…

FRG finns för att förstärka Kommunens resurser vid kris och styrs av Krisledningsnämnden men underställs, helt eller delvis, räddningsledaren.
FRG:s medlemmar är vanliga samhällsmedborgare, med bred erfarenhet och kunskap, inom många yrken som gärna ställer upp för andra.
Vi är för närvarande 19 personer men behöver bli fler för att öka uthålligheten vid långvariga kriser. Klimat- och andra förändringar i vår vardag ökar behovet av frivilliga.

Du är välkommen till oss i gruppen som resurs men även för att ha trevligt och ö
ka ditt kunnande i att ta vara på dig själv och dina närstående i händelse av att det värsta händer…
Du kanske minns stormen Gudrun eller vattenproblemen i Östersund och Skellefteå.
Din insats kan vara skillnaden!

Klicka på länken för kontak…

Nödvattenkartan och Trygghetspunkter

Läs mer om Kristianstadsdistriktets föreningsträff, lördagen den 1 sept. 2012. klicka här >>

FRG övningar under 2016

Kommunens Frivilliga Resursgrupp har under året genomfört samverkansövning med Ängelholm och Osbys kommuner med motsvarande FRG-grupper.

Klicka på länken för att ta del av övningen!

Läs mer om vad Frivilliga Resursgruppen Gör?