Rapporter från vår verksamhet/ informationer under 2013


2013.01.08
Gemensam överläggning  mellan FRG ledningen och Örkelljunga kommun/ Räddningsnämnden. Syftet med överläggningen var utvärdering hur vår FRG grupp förhåller sig till de krav och förväntningar som kommunen ställer på vår frivilliga resursgrupp, utifrån vårt avtal.
I samtalen framkom även hur den framtida krishanteringarbetet de närmaste åren kommer att utvecklas.
Kommunen är positiv till aktiviteter inom ideella organisationer och är samtidigt av den uppfattningen att samhället är beroende av dessa organisationer för att fungera på ett bra sätt. Troligt är att dessa verksamheter kommer att öka. Vår medverkan i kommunens gemensamma övningar enligt utbildnings- och övningsplanen fanns på agendan.

2013.02.07
Ordinarie styrelsemöte. Planering inför föreningsstämman, ärendeförberedelser och programupplägg mm.

2013.03.14
Föreningsstämman 2013 har genomförts med ett stort antal trogna medlemmar inom vår lokalförening. Utöver stadgeenliga ärenden vilka genomfördes med smidighet, fanns ett par programpunkter med anledning av civilförsvarsföreningen firade sitt 25:e verksamhetsår. En kavalkad i text o bild fick besökarna ta del av. Särskilt inbjuden till stämman var Gösta Imberg som på ett inspirerande sätt tog oss med på en ”vykortsresa” genom att visa gamla vyer över våra kommundelar längs Riksettans dragning i början av förra seklet. Föreningsstämman avslutades med sedvanliga smörgåstårtan vilket föreningen bjöd på.

2013.04.18
Frivilliga resursgruppen övar/utbildar i eftersök. På uppdrag från räddningsledaren via kommunen får FRG ledaren i uppdrag att öppna upp trygghetspunkten i Eket. FRG-gruppen blir kallad till grupperingsplatsen. Efter förberedelser beger sig sedan gruppen till skolan i Eket för att skylta upp ”Trygghetspunkten” för att ta emot spontant frivilliga personer som vill hjälpa till i sökandet.

Övningsscenariot bygger på att en förskola i Eket varit på utflyktdag vid Hjälmsjön i Örkelljunga och att en pojke på 6 år är försvunnen. Polisen och räddningstjänsten har inte resurser att ta hand om alla som vill hjälpa till i sökandet.
>>Läs mer, klicka på länken!

2013.05.10
De årligt återkommande Örkelljungadagarna genomfördes den 10-11 maj. Vår förening medverkade den 10 maj. Räddningstjänsten lokaler var platsen för aktiviteten. Vårt upplägg, medverkan till en tillfälligt upprättad ”Hitta vilse” stig i ett centralt beläget parkområde. Förskolor och daghem var inbjudna att delta, efter att barnen tränat i hur man skall bete sig ifall man gått vilse. Delar ur FRG-gruppen deltog som ”värdar” för arrangemanget. Under dagen fanns det också möjlighet att ta del av en hjärtstartare och hur den skall användas i en akut situation.
>> Se bilder från aktiviteten!

2013.06.06
Civilförsvarsförbundet Örkelljunga deltog som brukligt i årets nationaldagsfirande i ”Dalen” Firandet kunde ske, inför ett strålande sommarväder och en helt nybyggd utescen. Frivilliga resursgruppen hade uppdraget att fira den svenska fanan. Eric Lundahl och Viktor Sanjkovic svarade för detta.
>>Se bilder från dagen!

2013.06.28
Civilförsvarsförbundet Örkelljunga tar hjälp av lokal idrottsförening för att sprida kännedom om vårt nya namn i vår lokala organisation. Efter att förbundsstämman 2011, beslutat att Örkelljunga civilförsvarsförening skall byta till Civilförsvarsförbundet med tillägg av det egna kommunnamnet. Detta har skapat en viss oro bland våra medlemmar. Vi får ofta frågan -vad har hänt med Örkelljunga civilförsvarsförening? Därför har vi upprättat ett samarbetsavtal med Örkelljunga idrottsförening som arrangerar en sommaraktivitet fyra kvällar under juni-juli, vid namn ”Kul i Dalen”. Föreningen kommer att berätta om det ”nya namnet” i samband med att sponsorerna presenteras.
Innebörden av hela avtalet framgår av inlägget på vår webbplats.

Klicka dig därför in på sidan och läs vidare!

_____Sommaruppehåll   _____________________________________________________________________________________

2013.09.18
Vår medverkan  i ”Alla kan” projektets första steg har nu genomförts på högstadiet Kungsskolan i Örkelljunga. Sex idrottslärare, fyra från Kungsskolan och två från Solängskolan har nu fått behörighet för att ge grundutbildning i HLR för elever i 7:an med möjlighet till repetition i åk 8 och åk 9, Läroplanen Lgr 2011 slår fast att inom ämnet Idrott & Hälsa gäller att eleverna i årskurs 7-9 ska ha färdigheter i Första hjälpen och Hjärt-lungräddning (HLR).

Utbildning erbjuds kommunvis där instruktörer från flera skolor utbildas samtidigt av Civilförsvarsförbundets huvudinstruktör. Efter genomgången och inrapporterad kurs erhåller godkänd deltagare sitt unika instruktörs-nummer via e-mail.

Läs mer om ”Alla kan” på webbplatsen

2013.10.01
Vår tradition kring ”Peppar-peppardagen” fortgår även i år. Den 1 oktober genomförde vi vår gemensamma kampanjdag för seniorers säkerhet. I år samarbetade vi med kommunens Räddningstjänst och socialförvaltningen. Vår medverkan bestod i utdelning av tidningen ”Vital”. Årets utdelning var inte enbart i Örkelljunga. Skånes Fagerhult var också i år den plats där våra FRG-aktiva deltog med utdelningen. Programmet i övrigt var omfattande.

Läs mer om de olika aktiviteterna under dagen.

 

 

Sidansvarig: Kjell-Arne Johlin
Uppdaterad: 2013-10-10