Rapporter från vår verksamhet/ informationer under 2015

 

2015.01.12
Våra instruktörer har fortsatt med informationen till allmänheten kring 72-timmar – ett informationstillfälle för ökad krisberedskap. Högstadiet på Solängskolan där två grupper fick ta del av informationen.

2015.03.15
En genomgång och uppdatering av våra fasta Trygghetpunkter i kommun pågår för närvarande. FRG-ansvarige Roy Ekstrand har tillsammans med Kjell-Arne Johlin besökt samtliga lokaler i samråd med verksamhetsansvariga för respektive byggnad. Uppdraget sker i samråd med vår Kris och säkerhetsansvarig i kommunen. Vi har gått igenom parametrar såsom tillgängliga ytor, viktiga aktuella telefonnummer, mailadresser till personal som kan bli aktuella att nå, då Trygghetspunkten behövs öppnas upp. Det sker ständigt byte av personal, varför denna åtgärd måste hålla hög prioritet.

2015.04.14
En ny grundutbildning för FRG medlemmar har startas upp. Uppläggningen har inriktningen att fyra av kurstillfällen sker före sommaruppehållet. Resterande under hösten så att gruppen är färdigutbildad innan årsskiftet.

 

 

Sidansvarig: Kjell-Arne Johlin
Uppdaterad: 2015-05-02

________________________________________________________________________________________________________

Rapporter från verksamheten 2014

2014.02.05
Allmän information om hjärt -lungräddning med hjälp av en hjärtstartare. Örkelljunga Pensionärs Bowlare var samlade på Räddningstjänstens utbildningslokal för denna genomgång. Ett femtontal medlemmar deltog då det numera finns en hjärtstartare i Sim o Bowlinghallen. En grundkurs i vuxen HLR planeras inom kort. Vidare hölls en genomgång hur man kan söka på olika webbplatser, var våra hjärtstartare finns inom kommunen. Även en info hur man använder det nationella hjärtstartarregistret om var hjärtstartarna finns placerade och vilken tillgänglighet dessa har.

2014.03.12
Vår förening deltog efter inbjudan från Örkelljunga Utbildningscentrum i ett seminarium där alla ideella föreningar i kommunen var inbjudna för att ge eleverna vid Utbildningscentrum en möjlighet, framförallt invandrarna, ville höra om vår verksamhet och vilka planer vi hade i föreningen.

Gymnasiechefen inledde med en kort presentation om syftet och upplägget av informationen som gick under namnet ”Brobygge”
Omkring 90 elever hade mött upp och fick lyssna till 14 aktiva föreningar som hade anmält sitt deltagande.
Uppläget var att varje förening fick ett antal minuter på sig att presentera sin verksamhet. Därefter hade deltagande förening blivit tilldelade en informationsplats där deltagarna sedan kunde ställa frågor till den förening som vederbörande var intresserad av.

Ett bra initiativ från gymnasiekolans sida. Själv fick vi också möjlighet från vår förening att stifta bekantskap med andra föreningar i kommunen som man kanske har saknat tidigare.

2014.03.19
Pensionärsorganisationen SPF bad vår civilförsvarsförening om en information beträffande den hjärtstartare, med placering på Församlingshemmet i Örkelljunga.
Vår projektansvarige för ”Hjärta att hjälpa” gav en ingående presentation och demonstration av själva hjärtstartaren och hur den skall användas tillsammans med utförande av HLR. Deltagarna fick även ta del av hur man kan söka i Nationella Hjärtstartarregistret, var alla hjärtstartare som blivit registrerade finns tillgängliga. Även tillgängligheten av Ambulanserna som finns i vårt närområde och vilka mediantider som numera gäller för Örkelljunga, gavs det en aktuell lägesrapport av.

2014.05.30
I samband med Örkelljungadagarna fanns vi på plats vid entrén på Coops köpcenter enligt tradition. Vår inriktning på information var i år, att berätta om hur sårbara vi är då samhället utsätts för kraftiga störningar. Att ta fram en egen Risk- och sårbarhetsanalys, (RSA) gör det möjligt att minska hushållets olycksrisker och öka förmågan att klara en kris. Ett tiotal av våra deltagare i Frivilliga resursgruppen fanns på plats för att ge tips och råd.
Vår egen framtagna broschyr ”Om stormen kommer” kom väl till pass som ytterligare stöd om hur viktigt det är för att vara väl förberedd. Denna broschyr har framtagits i samarbete med civilförsvarsföreningen och Örkelljunga kommun. Samtliga hushåll i kommunen har fått ta del av denna.
På dagens agenda fanns också vår värvningskampanj, att få fler medlemmar till Civilförsvarsförbundet. Ett dussintal nya medlemmar skrev på foldern, samtidigt  fick vi möjlighet att berätta vad vi gör inom vår lokala förening.
Ett konkret exempel på detta var att vi fanns på plats under hela dagen för att demonstrera i hur hjärt -lungräddning skall utföras, och då med hjälp av en hjärtstartare.
Du kan se några bilder från dagens aktivitet.

2014.06.06
Vår lokala civilförsvarsförening deltog i firandet av svenska flaggans dag som traditionsenligt ägde rum i ”Dalens” utescen. Vår uppgift var att hissa den svenska flaggan under trumpetsolo av Örkelljunga musikkår. Flera av våra aktiva FRG medlemmar deltog i fanborgen med vår egen fana.

2014.06.27
Civilförsvarsförsvarsförbundet Örkelljunga har genom samarbetsavtal med den lokala Innebandyklubben som står för arrangemanget ”Kul i dalen” medverkat till att det finns en hjärtstartare på plats uppe på scenen under dessa sommarkvällar.
Vi har utbildat i HLR, ett antal volontärer som finns på plats under den tid programmet varar. Programledaren berättar inledningsvis att det finns en hjärtstartare på plats, och att Civilförsvarsförbundet Örkelljunga har sponsrat denna. Tanken är att sprida vårt nya namn bland våra kommuninvånare och övriga besökare. Publiken uppgår vissa kvällar till drygt 2000 personer.
Se bilder från arrangemnget!

_______Sommaruppehåll____________________________________________________________________________________

2014.10.04
I samband med invigningen av en ny Motions o rekrationsled fanns vi från civilförsvarsföreningen på plats. Invigningen av ”Abborraleden” ägde rum den 27 september med ett stort antal kommuninvånare och gäster från angränsande kommuner. Föreningen ansvarade för att det fanns sjukvårdskunnig personal på plats under själva invigningen. Första hjälpen platsen var bemannad med en distriktssköterska.

Vi passade på att informera om vår verksamhet i föreningen med inriktning på dels HLR utbildningar och dels vårt sårbara samhälle. Den pågående medlemsvärvningen inom förbundet fanns också på agendan. Vi kunde glädjas med att notera 14 nya medlemmar när invigningen var avslutad.
Det finns mer text och bilder på vår webbsidan>>>
2014.11.03
Våra instruktörer har nu påbörjat information till allmänheten kring 72-timmar – ett informationstillfälle för ökad krisberedskap. Fyra grupper på Utbildningscenter, varav en grupp inom SFI har genomförts.
Nyvalda fullmäktigegruppen i Örkelljunga fick en något förkortad version. Fullmäktigegruppen består av 41 ledamöter, därutöver fanns ett 15-tal åhörare på plats. Inormationen sänders direkt i Närradion och på internet via kommunens Media Portal.
Vår förening genomför också en öppen Information, i SV Vuxenstuddiers lokal på Ängelholmsvägen, varje tisdag under november månad.
Dessutom finns en inplanerad träff med PRO-Örkelljunga måndagen den 10 november.

 

Sidansvarig: Kjell-Arne Johlin
Uppdaterad: 2014-11-03