Rapporter från vår verksamhet/ Informationer under 2012

2012-02-11
SOS-Alarm 112-Dagen. Utdelning, information ang. larmnumret 112. Platsen Coop-Extra, Örkelljunga. Antal besökare som tog del av informationen c:a 500 personer. Samtidigt delades ”Viltremsan” ut till besökarna.

2012-02-21
Information om säkerhetsfrågor, vår verksamhet och demonstration av hjärtstartare och vilken utbildning som är nödvändig. Platsen EFS Örkelljunga, Antal medverkande 35 personer. (tre nya medlemmar).

2012-02-27
Information om säkerhetsfrågor, vår verksamhet och demonstration av hjärtstartare och vilken utbildning som är nödvändig. Platsen Åsljunga intresseförening. Antal personer som tog del av informationen 17. (sju nya medlemmar).

2012-03-12
Information om säkerhetsfrågor, vår verksamhet och demonstration av hjärtstartare och vilken utbildning som är nödvändig.
PRO-lokalen Örkelljunga där 18 medlemmar tog del av informationen. (två nya medlemmar).

2012-03-27
FRG-gruppen till Broby kommun, 16 deltagare övade hantering av combo-tankar.

2012-05-18/19
Minimässa i samband med Örkelljungadagarna. Vår lokala organisation storsatsade på att sprida information om våra hjärtstartare i kommunen. Vi visade upp två modeller av hjärtstartare, utplacerade på olika platser i kommunen. Vi informerade också om vår
FRG-verksamhet och vår roll gentemot  kommunens krisledningsorganisation. Allt för att öka intresset kring säkerhetsfrågor, vilka berör oss alla. (sju nya medlemmar noterades)

Läs mer information i nytt fönster…

2012-07-07
Trivselträff för FRG-medlemmar och styrelsen med respektive, inför sommaruppehållet. Programmet var bangolftävlingar i Hjälmsjö, tipspromenad till den vackra badplatsen i ”mammas vik” . Därefter följde en vandring på c:a 2 km till Pinnåreservatet där tävlingarna fortsatte med pilkastning mm. Sedan följde den efterlängtade korvgrillningen. En mycket trevlig och uppskattad samkväm.

_____Sommaruppehåll ____________________________________________________________________________________

2012-09-01
Civilförsvarsförbundet lokalt, Örkelljunga stod som ”värd” för årets föreningsträff. Arrangemanget var förlagt till Konstruktions-Bakelits lokaler i Örkelljunga. Temat för upplägget var ”Hur kan vi förbereda vår FRG-verksamhet för att möta ett krisläge i vår lokala vattenförsörjning?”

Själva föreningsträffen inleddes med föredrag om växthuseffekten samt visning av produkten ”Solvatten” som tillverkas på företaget.
Vi hade valt att arrangemanget skulle ske i samverkan med vår kommun, då huvudupplägget handlade om vår vattenförsörjning.

Av Kristianstad distrikts nio aktivt lokala organisationer hade sex hörsammat inbjudan. Det samlade deltagarantalet från inbjudna föreningar inklusive vår egen, gäster och övrigt spontana kommuninvånare, uppgick till c:a 150 personer. Information, och visningen leddes av representanter från Livsmedelsverket och vår kommun.
Läs mer information i nytt fönster…

2012-10-01
”Peppar-peppardagen”. Utdelning av tidskriften ”Vital” och info remsan ”Träna rätt på fyra sätt”, till den riktade åldersgruppen. Direkta samtal med c:a 150 personer. FRG gruppen var klädda i sina västar och svarade för utdelningen av materialet vid entrén till Coop-Extra Örkelljunga.

2012-10-27
Vår förening var speciellt inbjudna till Hörselfrämjandets månadsmöte i ”Örkelljungasalen” kommunhuset, för att informera om vår verksamhet. Trots att vintern visat sig med snö och blixthalka under dagen, hade drygt 35 personer tagit sig till lokalen. Vårt informationsprogram omfattade bl.a om säkerhetsfrågor i hemmen, vår roll inom FRG. Vi informerade om på vilket sätt allmänheten kommer att få information från kommunen, då ett VMA meddelande sänts ut i samband med en olycka där allmänheten blir berörda i stor omfattning. Scenariot är hämtat från kommunens sårbarhetsanalys då en tankbil med svaveldioxid välter vid Skåneporten. Hjärta att hjälpa kampanjen fanns också på agendan. En efterföljande demonstration hur en hjärt -lungräddning skall utföras och med hjälp då en hjärtstartare finns tillhands.
Hela informationsupplägget tog c:a två timmar och kunde följas med hjälp av texttolkning på skärm som åhörarna kunde ta del av. Vår egen information finns som stöd i PowerPoint program, med anpassning till vår verksamhet.

2012-11-14
En enkel utbildning/ information i ”hur använder vi vår nya hemsida”. Föreningsmedlemmar med tillgång till internet var samlade i räddningstjänstens utbildningslokal för att få kännedom om innehåll, och hur vi kan hämta information om kalenderhändelser och om vår verksamhet i stort. Vår webbansvarige gick egenom de olika mapparna med dess innehåll, både på förbundsnivå  -distriktets och föreningarnas hemsidor. Läs mer>>

2012-11-22
Larmövning av FRG-gruppen med order från säkerhetssamordnaren om att öppna upp Trygghetspunkten i Åsljunga, (von Reisers skola). Samling sker i skyddsrummet, kommunhuset där FRG-ledaren noga går igenom uppdragets innebörd. Gruppen beger sig till Åsljungaskolan och ledaren kontaktar vaktmästaren för nyckelhantering och avlarmar lokalerna. Lokalerna iordningsställs för mottagning av hjälpbehövande. Hänvisningsskyltar sätts upp. Behövlig teknisk utrustning för uppdraget gås igenom. Arbetsfördelning med tillhörande tjänstgöringslista upprättas. Avrapportering till säkerhetssamordnaren att trygghetspunkten har upprättats.