Styrelsen och övriga funktionärer under verksamhetsåret 2020,
fram till vår ordinarie Föreningsstämma 2022.
Perioden förlängd pg av Corona pandemin.

Se vilka som styr Sveriges civilförsvarsförbundet

Här finner du ordförande i olika lokalföreningar inom Kristianstads distrikt!

Klicka här>> så kan du ta del av hur vi hanterar dina personuppgifter i vårt medlemsregister, GDPR

 

Ordförande
Kristina Söderlund   AU led.
Sjöhultsvägen 22
286 72 Åsljunga
Mobil. 070 724 4153
e-post kristina57.ksd@gmail.com
V. ordförande
Kjell-Arne Johlin     AU led.
Sonnarpsvägen 11 D
286 32 Örkelljunga
Tel. 0435-51528
Mobil. 070 678 7000
e-post ka.johlin@telia.com
Kassör
Åke Sjörin     AU led.
Timmergatan 12
286 37 Örkelljunga
Tel. 0435-51215  Mobil. 073 3515 666
e-post aggebitte39@gmail.com

Sekreterare
Gun Kempe     AU led.
Karpstigen 7

286 35 Örkelljunga
Mobil. 070 320 3675
e-post kempe@karpstigen.se

Ledamot
Kjell Jeppsson    AU led.
Frostagatan 9
286 32 Örkelljunga
Mobil. 076 225 4450
e-post
kaj6439@gmail.com
Ledamot
Roy Ekstrand   
Storgatan 112 D
262 33 Ängelholm
Tel. 0431-16918
Mobil. 076 042 9414
e-post
roy.ekstrand@gmail.com
Ledamot
Sten Bergman
Hjälmsjövägen 19
286 35 Örkelljunga
Tel. 0435-51896
Mobil. 070 641 5084
e-post stenoberit@gmail.com
Ledamot
Bertil Frantz
Turabyggevägen 37

286 33 Örkelljunga
Tel. 0435-51543
Mobil. 076 336 8534
e-post – saknas
Ledamot
Christel Hardö
Björkliden 6
286 36 Örkelljunga
Mobil. 070 659 2205
e-post christel.hardo@gamail.com
Ersättare
Erkki Ekman

Gamla E4an 11
286 73 Skånes Fagerhult
0433-30308
Mobil. 070 025 637
e-post erkki.ekman@spray.se
Ersättare
Arne André
Onsjögatan 21
286 32 Örkelljunga
Tel. 0435-50745
Mobil. 070 984 9165
e-post – saknas
Ersättare
Yvonne Karlsson
Tockarp 512
286 92 Örkelljunga
Tel. 0435-81150
Mobil. 072 962 6188
e-post Yvonne.karlsson@live.com


Valberedning

Kenth Svensson sammankallande.
Nytorgsgatan 5
262 31 Ängelholm
Mobil 072 184 4234
e-post kenth.svensson@orkelljunga.se
Inger Fröidh
Häckebergsgatan 7
266 34 Munka Ljungby
Mobil. 073 039 1972
e-post inger.froidh@outlook.com


Revisorer

Sven-Erik Svensson
Lyckstavägen 22
286 35 Örkelljunga
Tel.
0435-46 20 25
Eva Pehrsson
Kadettgatan 8 A
254 55 Helsingborg
Tel. 042-162443Civilförsvarsförbundet Örkelljunga,  Bankgiro  265-6841
Org. nummer 837600-7384

    E-post till vår förening (AU) orkelljunga@civil2.se

Sidansvarig: Kjell-Arne Johlin
Uppdaterad: 2021-06-02