Brand i ljusstake                                                    Brinnande-fåtölj-300x196

Utbildningar,    ”Säkra din vardag”    ”För säkrare och tryggare liv”

Levande ljus och brännbara dekorationer är ingen bra kombination tillvaro utan olyckor och skador är svårt att tänka sig. Varje dag inträffar olyckor där människor, egendom eller miljö skadas. Men mycket går att undvika med rätt kunskap. Vi på Civilförsvarsförbundet lär ut handfasta tips för förebyggande åtgärder. De kunskaper du tar med dig från oss har du nytta av hela livet.

Kurspaketet ”Din trygghet”

 • Säkrare barn 1 timme   
 • Akut hjälp vid personskada 1 timme
 • Säkrare seniorer 1 timme
 • 72 timmar 1 timme. 72 timmar + Fördjupning/praktisk tillämpning 1 timme.
  + Fritt val av ämne, 1 timme.

Civilförsvarsförbundets kurser inom konceptet ”Din trygghet” består av fem olika delkurser med möjlighet att utöka varje delkurs med en extratimme i de fall där det bedöms nödvändigt för att anpassa kurserna till målgruppens förutsättningar. Kurserna kan kombineras och genomföras med samma målgrupp vid ett eller flera tillfällen. Kurserna är delvis målstyrda och instruktören ansvarar för att de anpassas till den aktuella målgruppen och utformas så att målen nås.Kursen anpassar ni själva efter era behov.
Ta kontakt med lokal civilförsvarsförening för information. En av våra instruktörer tar sedan kontakt med er för närmare överenskommelse om tid, plats och kursupplägg.

spis

 • Säkrare barn
  Kursen Säkrare barn syftar till att deltagarna ska få kunskap om hur olycks- och skadebilden ser ut för barn i åldrarna 0 – 6 år och vad som kan göras för att förebygga skador. Undervisningen ska ge deltagarna möjlighet att använda och utveckla kunskaper och redskap för att själva göra en risk- och sårbarhetsanalys utifrån egna förhållanden samt vidta lämpliga åtgärder. Läs mer i broschyren!
 • Säkrare seniorer
  Kursen Säkrare seniorer syftar till att deltagarna ska få kunskap om hur olycks- och skadebilden ser ut för personer i åldrarna 65 + och vad som kan göras för att förebygga skador. Undervisningen ska ge deltagarna möjlighet att använda och utveckla kunskaper och redskap för att själva göra en risk- och sårbarhetsanalys utifrån egna förhållanden samt vidta lämpliga åtgärder.
 • Akut hjälp vid personskada
  Kursen Akut hjälp vid personskada syftar till att ge deltagarna kunskaper om de viktigaste åtgärderna vid olycksfall och tillfälle att praktisera kunskaperna i olika övningsmoment.
 • 72 timmar
  Kursen 72 timmar syftar till att ge deltagarna stärkt förmåga att själv hantera konsekvenserna av en kris och tillgodose grundläggande behov som mat, vatten, värme, sömn och information och ökad kunskap om främst kommunens krisberedskap

Du kan ta del av information av detta ämne genom att se ett rullande bildspel kring det som är viktigt att känna till.
Klicka på denna text för att hämta bildspelet!
Bilspelet tar c:a 4 min. (tiden på varje bild varierar pg av textinnehållet)

___________________________________________________________________________________________________________

HJÄRT -LUNGRÄDDNING D-HLR

Du får lära dig hur man tar hand om en person som drabbats av akut hjärtstopp. Hur du använder ”Hjärtstartaren” som hjälpmedel.

1500_stor
Ortens företag erbjuds också hjälp med utbildning av personal inom detta område.

BARNSÄKERHET

Hitta vilse
Lära barn klara sig bra i naturen

FRIVILLIG RESURSGRUPP

Frg200

FRG – Frivillig resursgrupp ingår som en del i Örkelljunga kommuns krishanteringsorganisation. FRG består av frivilliga med särdkild utbildning och därför kan vara en viktig förstärkningsresurs vid större olyckor eller andra svåra påfrestningar i Örkelljunga.

Anmäl intresse till FRG ledaren Roy Ekstrand, tel. 0431-16918, mobil: 076 042 9414. e-post roy.ekstrand@gmail.com

 

 

 

 

 

Sidansvarig: Kjell-Arne Johlin
Uppdaterad: 2015-05-25