FRG KRONOBERG

Civilförsvarsförbundet Lessebo och FRG, Frivilliga Resursgruppen, behöver
förstärkning med nya utbildade medlemmar för att öka förmågan att hjälpa till vid en
extraordinär händelse eller när kommunen behöver hjälp vid andra typer av händelse.

Frivilliga Resursgruppens uppgifter är att finnas till hands för kommunen när de
ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov.

Frivilliga Resursgruppen kallas in på begäran av kommunledningen när något
extraordinärt hänt. för att till exempel hjälpa till med evakuering, information.
administration och andra praktiska uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade
är en viktig arbetsuppgift för F.R.G.

Genom kommunen kan F.R.G. vid behov även användas som förstärkningsresurs
för Regionen, Länsstyrelsen och andra myndigheter. F.R.G. från andra kommuner kan
också samverka vid händelse som korsar kommuner- och länsgränser.
En F.R.G. består av personer från olika Frivilliga Försvarsföreningar.
De rekryteras för att de har erfarenheter, utbildningar och personliga förutsättningar
för att klara de  arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför.

Lessebo kommun och Civilförsvarsförbundet Lessebo bjuder in
till två informationsmöten.
Tisdagen den 20 augusti 18.oo i Folkets Hus i Hovmantorp

Lördagen den 24 augusti 10.oo i ”Krickan” Kosta vägen 27 i Lessebo

Utbildning kommer sedan att startas onsdagen den 25 september och följande
åtta onsdagar.

Vidare kommer det att finnas möjlighet till en intensivutbildning under två helger
den 28 – 29 september och 12 – 13 oktober.
Vill du veta mer kan du kontakta;

Civilförsvarsförbundet Lessebo
Peter Wulff telefon 072-708 72 38

Lessebo kommun Beredskaps- och säkerhetssamordnare
Patrik Itzel telefon 0478-12506

Du kan läsa mer på www.FRGLessebo.se

Lämna en kommentar