Hur väl förberedd är Du vid en allvarlig kris?

Vad har Ditt samhälle för resurser att erbjuda?

Du har nog inte undgått att följa debatten i tidningar och övriga massmedia om risker förknippade med förändringar i väderleken. Kanske du också hört talas om risker till exempel för elransoneringar, influensaepidemier, med flera risker.

Har du tänkt hur detta eventuellt kan påverka Dig och Din familjs situation?

Till exempel:

Hur väl förberedd är Du ifall det blir avbrott i elförsörjningen och vet Du vad Du kan förvänta att få hjälp med ifrån Din el-distributör och Din kommun.

Behöver Du anskaffa en oberoende liten värmekälla – eller kommer fastighetsägaren att fixa detta? Har Du möjlighet att laga mat på ett enkelt campingkök ? Har Du en transistorradio?

Förebyggande arbete
Vi på civilförsvarsföreningen arbetar dagligen med att förbereda alla för olägenheter och skador som kan uppkomma vid bortfall av vissa vitala servicefunktioner, men vi arbetar också med att förebygga olycksrisker och mindre problem som kan uppstå i vardagen under normala omständigheter.

Kurser
Vi bedriver en stor kursverksamhet, som innefattar allt från att göra hemmet säkrare för äldre människor, besparingstips om energi-förbrukning, Hitta-Vilse-kurser för förskolebarn och deras föräldrar, samtalsstöd för allmänheten, och vi kan till och med erbjuda över-levnadskurser för den som är intresserad. För att bara nämna några kurser i vårt stora utbildningspaket.

Uppdrag
I vårt uppdrag ingår också att stödja delar av viktiga samhällsfunktioner vid en allvarlig kris. Därför samarbetar vi med Växjö kommun, Värends räddningstjänstförbund, Polismyndigheten i Kronobergs län och Landstinget Kronoberg för att kunna förbättra beredskapen och framförhållningen vid eventuella krissituationer.

 

Matförråd

 

Anmäl dig till kursen
72 Timmar
070-20 24 552