Föreningens verksamheter

Din trygghet

är huvudinriktningen för föreningens verksamhet som utbildnings- och informationsorganisation.

En tillvaro utan olyckor och skador är svårt att tänka sig. Varje dag inträffar olyckor där människor, egendom eller miljö skadas. Men mycket går att undvika med rätt kunskap. Vi i Växjö Civilförsvarsförening lär ut handfasta tips för förebyggande åtgärder. De kunskaper du tar med dig har du nytta av hela livet.

Din trygghet behandlar vår sårbarhet, avhjälpande av personskador, brand, förebyggande åtgärder i Din bostad och närmiljö samt krisberedskap.

 

Föreningen har också särskilda målgruppsanpassade utbildningar.

För barn och deras föräldrar finns utbildningen Hitta Vilse, en kurs om friluftssäkerhet.

För barn finns Kattis och Roffe om förebyggande barnolycksfall och Hembert som förbereder barn inför elavbrott.

För äldre finns utbildningen Säkrare seniorer.