Frivillig resursgrupp

Frivillig resursgrupp Växjö kommun har en frivillig resursgrupp som kallas Växjö kommuns frivilliga insatsstyrka – KIS. Styrkan består av cirka 70 medlemmar från 10 frivilliga försvarsorganisationer

Styrkan är grundindelad i funktioner för stabsledning, samband, flygspaning, avspärrning och av-patrullering, transport och utspisning.

Växjö Civilförsvarsförening har erhållit överskottsmateriel från försvarsmakten och genom avtal med kommunen ställt denna materiel till KIS förfogande.

Styrkan är helt självförsörjande och har för det civila samhället en unik möjlighet till framkomlighet i obruten terräng genom tillgången till över 20 terränggående fordon, bland annat bandvagnar.

Kommunen har tecknat överenskommelser med de frivilliga försvars-organisationerna samt avtal med samtliga medlemmar i FRG.

Styrkan har satts in under stormarna Gudrun och Per samt lämnat understöd till räddningstjänsten vid bekämpnign av i ett antal skogs-bränder

FRG -  har upprättat en avspärrning
FRG förbereder brandspruta för insats.
FRO-are svarade för sambandet. Sambandet genomfördes med KIS egne radioutrustning RA 135, Ra 145/146 och Ra MT 500.
Avspärrningssatsen kontrolleras.

Samling inför övningen.
Alla fordon är märkta med Växjö kommuns och civilförsvarsföreningens skyltar.Orientering och förberedelser med FRG grupp 2012