Här når Du oss!

Vår ordförande är Rolf Wimhed

Du når oss på telefon 0470-166 75 eller via e-post;
civilvaxjo@telia.com

Du kan besöka oss på vår expedition i kommunhuset på Västergatan 17 B, plan 6, i Växjö. Vi har besökstid måndagar till torsdagar kl. 08.00 – 12.00.

Om Du vill skicka brev till oss gör Du det på följande adress

Växjö Civilförsvarsförening
Box 1222
351 12 Växjö

Du kan nå våra instruktörer direkt

HLR, D-HLR, Friluftsliv, Säkerhet till vardags och vid kris, Hitta-Vilse, Hemsäkerhet för barn, föräldrar och anhöriga.
Rolf Wimhed, telefon 070-2024552 eller e-post;
rowim@telia.com
civilvaxjo@telia.com