IMG_0  IMG_3 

Vi kan erbjuda säkerhetsutbildningar. Välkommen att höra utav dig!
Vid detta tillfälle var det barn från Friluftsfrämjandet Tolg.
Vårt möte började med att barnen gjorde upp en eld. Övning på att synas, höras och stanna på platsen praktiserades.
Det var även enkelt att nämna olyckor där det saknats erfarenhet att uppmärksammats. Kanotister på sjön Åsnen med flera.
SOS Jag Behöver Hjälp Tre streck över marken mm. Alla barnen fick en visselpipa med sig hem.

*Hitta Vilse

Hitta Vilse lär barn hur de ska göra om de kommer vilse

Kontakta Rolf
070-2024552, 0730-486 273
sms eller e-post
civilvaxjo@telia.com