HLR   D-HLR

Växjö Civilförsvarsförening har i sitt utbildningsutbud även kurser som omfattar hur Du kan rädda Ditt eget och andras liv.
I denna grupp av utbildningar finns kurs i Hjärt-LungRäddning – HLR, samt D-HLR

Föreningen har huvudinstruktör i Hjärt-Lung Räddning och D-HLR.
För bruk av hjärtstartare – Defibrillering – D-HLR.
Han kan också ge råd om hur man kan lära sig upptäcka sjukdomstecken som kan tyda på hjärtattack och hur man kan agera i en sådan situation.
Har Du frågor om grundutbildning eller instruktörsutbildning
Kontakta rowim@telia.com
eller ring 070-202 45 52
Se även rubriken här når du oss till vänster.