Säkrare senioner

Säkrare Seniorer är en utbildning som kan ges i form av kurs eller som studiecirkel.

Fallolyckor förosakar stora samhällskostnader. Räddnings-verkets statistik visar att de flesta olyckor inträffar i hemmet eller under fritiden. Äldre människor är klar överrepresenterade bland offren.

Utbildningen innehåller:

  • Hemsäkerhet
  • Brandsäkerhet
  • Personlig säkerhet

Är Du intresserad av utbildningen Säkra Seniorer kontakta en pensionärsförening på Din hemort eller kontakta oss – kontaktuppgifter i rubriken till  vänster.