Vattensäkerhet, flytväst och visselpipa.
Bild från medlemsaktivitet
Vid drunkning, dra upp personen och ge 6 inblåsningar
Därefter HLR 30-2 Larma!
Vid en underbar kanotutflykt observerades följande fåglar: Storlom, Storskrake och i detta område har även Sommargylling setts
     
Växjö har två permanenta
”Hitta Vilse” stigar, samt en som är uppsatt sommartid vid
Araby badplats, Ryttartorpet.
Flera mobila stigar kan lånas ut.
Bokas via vår expedition.
Över 200 barn deltog vid detta tillfälle.
Till vår hjälp med att visa barnen hur man gör energihalsband, kom Linda, instruktör från Blekinge

e-post civilvaxjo@telia.com