bild-krislada-lang-3-bilder

 

Hemberedskap


Är du förberedd om krisen kommer? 

Den obligatoriska delen inom Din trygghet.

Under 1-2 timmar får du grundläggande kunskap i hur du kan stärka din beredskap.

Utbildningen syftar till att ge dig en stärkt förmåga att själv hantera konsekvenserna av en kris och tillgodose grundläggande behov som mat, vatten, värme och information.

Du kommer få kunskap om:

  • Grundbehov
  • Ditt eget ansvar och det offentligas ansvar
  • Inhämtning av information
  • Vatten
  • Värme
  • Mat
  • Sömn
  • Belysning
  • Hygien

 

Hemberedskap i utemiljö

Tillägg till utbildningen hemberedskap.
Praktisk utbildning där krisberedskapslåda gås igenom och används i utemiljö.

Tidsåtgång: 1-2 timmar.
Minst 12 deltagare.
Förkunskaper: Inga.

 

 

bild-1a-sidan-hemberedskap-folder-och-ppt

Hemberedskap (broschyr)

Utbildningshäftet får användas av enskilda eller i samband med Civilförsvarsförbundets utbildningar.
Materialet är upphovsrättsskyddat av Sveriges Civilförsvarsförbund och får inte användas utan särskilt tillstånd för annat än för enskilt bruk.