Kurser och konferenser

Civilförsvarsförbundet arbetar för ett säkrare och tryggare Sverige i alla lägen.
Vi vill att du och dina nära eller kollegor ska klara en krissituation och vara medveten
om vilka risker som finns i samhället.
Vi genomför uppdragsutbildningar riktade mot skolor, ideella organisationer, föreningar
och allmänheten.
Vi kan även erbjuda utbildningar till personal hos företag, myndigheter och organisationer.

Företagsutbildningar – vi utbildar personal hos
företag, myndigheter och organisationer

 

Utbildningar för allmänheten, ideella organisationer
och föreningar 

Din trygghet- egna åtgärder för säkerhet till vardags och vid kris” består av flera delkurser.
Den obligatoriska delen är hemberedskap som vid önskemål kan
kombineras men någon/några av de övriga delkurserna. Vi utbildar grupper på minst
10 personer och instruktör kommer ut till er på plats och håller kursen.

  • Hemberedskap 
  • säkrare seniorer
  • Säkrare barn
  • Första hjälpen med HLR

Utbildningar riktade mot skolor

Utbilda dig till instruktör i Din Trygghet -
egna åtgärder för säkerhet till vardags och vid kris (2:6-instruktör)

Civilförsvarsförbundet söker dig som är intresserad av att verka som instruktör för
utbildningen Din Trygghet med hemberedskap för minst 72 timmar – egna åtgärder
för säkerhet till vardags och vid kris.

Kurser för Frivilliga Resursgruppen hittar du under fliken FRG i menyn.

 

Tillsammans skapar vi ett säkrare och tryggare samhälle. Bli medlem!