Din trygghet

Din trygghet- egna åtgärder för säkerhet till vardags och vid kris” riktar sig mot allmänheten, ideella organisationer och föreningar.

Om vi människor utsätts för en stor påfrestning eller hamnar i en krissituation behöver våra psykiska och fysiska grundbehov tillgodoses för att vi ska klara situationen och kunna lösa problem på ett bra sätt.

De mänskliga grundbehoven för överlevnad är utgångspunkten för kurserna i vårt kurskoncept Säkrare och tryggare liv. Här lär du dig vad vi som enskilda människor själva kan göra. Du lär dig också förebygga skador och olyckor i vardagen.

Din trygghet består av flera delkurser. Den obligatoriska delen är Hemberedskap för minst 72 timmar som vid önskemål kan kombineras men någon/några av de övriga delkurserna.

Hemberedskap för minst 72 timmar
Säkrare seniorer
Säkrare barn
Första hjälpen med HLR

Civilförsvarsförbundets kurser har stor flexibilitet, är tillgängligt över hela landet och anpassas av instruktören till relevant olycks- och skadestatistik och aktuell målgrupp.

Kurserna ger:

  • Ökade kunskaper om olycks- och skadebilden i samhället
  • Ett medvetet och personligt förhållningssätt till risker med ökad riskmedvetenhet och kunskap att värdera risker för att själv kunna ta ansvar för och hantera sin egen säkerhet
  • Kunskaper om hur skador på människor, egendom och miljö kan förebyggas, avhjälpas eller lindras
  • Kunskap och förmåga att själv hantera situationer som kan uppstå, från vardagsolyckor till en en kris

Kostnad:

Vi erbjuder kostnadsfria kurser för allmänheten, ideella organisationer samt föreningar.

 

Folder Din Trygghet
till-folder-din-trygghet

 

 

 
Vill du bidra till ett säkrare och tryggare samhälle? Bli medlem

Ansvarig för sidans innehåll: utbildning(at)civil.se