Hjärt- lungräddning (HLR)

Om det ofattbara händer vill man vara förberedd. För att på bästa sätt vara förberedd om någon drabbas av hjärtstopp bör man gå en utbildning i Hjärt-lungräddning (HLR).

När en person drabbas av hjärtstopp krävs snabba åtgärder. För varje minut innan påbörjad behandling minskar chansen till överlevnad med 10%. Med hjärt-lungräddning kan du öka chansen till överlevnad och med hjälp av en hjärtstartare kan du återuppliva den drabbade.

Våra grundutbildningar följer Svenska rådet för Hjärt- lungräddnings utbildningsprogram och genomförs på plats i era lokaler. Våra instruktörer har bakgrund från vanliga arbeten vilket gör att utbildningen blir mer vardagsnära och lättare att ta till sig.

 

Kontakta oss så ger vi dig mer information

Vuxen-HLR med hjärtstartare

D-HLR

HLR+D-HLR

Barn-HLR i samhället

Grundutbildningen i Vuxen Hjärt-lungräddning lär dig att göra korrekt utförda kompressioner och inblåsningar på en övningsdocka. Kursen ger dig grundläggande kunskap om hur en hjärtstartare fungerar samt luftvägsstopp.
Utbildningen genomförs i grupper upp till 20 personer.
Förkunskaper: Inga
Tid:
1,5 timme
Pris:
Kontakta oss
Produktblad HLR
Grundutbildningen i Vuxen Hjärt-lungräddning med hjälp av defibrillator lär dig att rädda liv med en hjärtstartare. Kursen ger dig fördjupad kunskap om vikten av tidig defibrillering och praktisk träning hur du använder en hjärtstartare. Utbildningen genomförs i grupper om max 6 personer.
Förkunskaper: Kursen ”Vuxen-HLR med hjärtstartare” och inläst kursbok + webbutbildning
Tid: 3 timmar
Pris: Kontakta oss
Produktblad D-HLR
Grundutbildning i Hjärt-lungräddning och Hjärt-lungräddning med hjälp av defibrillator (hjärtstartare) ger dig grundläggande HLR och D-HLR. Kursen ger dig kunskap hur du utför HLR och även praktisk kunskap i hur du hanterar en hjärtstartare på bästa möjliga sätt.
Utbildningen genomförs i grupper om max 6 personer.
Förkunskaper: Inläst kursbok + webbutbildning
Tid: 4,5 timmar
Pris:
Kontakta oss
Grundutbildningen är filmbaserad och innehåller HLR, åtgärder när barnet satt i halsen. Deltagare lär sig utföra HLR på barn 0 år till puberteten. Kursen ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper inom ämnet med tyngdpunkt på de praktiska.
Utbildningen genomförs i grupper om 6-8 personer.
Förkunskaper: Inga
Tid:  1,5 timme
Pris: Kontakta oss