Hjärt- och lungräddning (HLR) kurser

Under 2016 drabbades omkring 5 300 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Av dessa skedde 68% i hemmet. En av dem kan vara din familjemedlem, vän eller granne. Vet du vad du ska göra då?

Om du gör något och snabbt, finns det en stor möjlighet att den drabbade klarar sig bra, kanske helt utan skador. Om du gått en kurs i hjärt- lungräddning, kan du tryggt ta hand om och hjälpa en person som fått hjärtstopp tills ambulansen kommer.

Sveriges Civilförsvarsförbund erbjuder både grundkurser och instruktörskurser inom Hjärt- lungräddning (HLR). Våra instruktörer har bakgrund från vanliga arbeten vilket gör att kursen blir mer vardagsnära och lättare att ta till sig. Samtliga kurser inom HLR erbjuds till mycket förmånliga priser. (Statistik inhämtat från ”Svenska hjärt- lungräddningsregistret, årsrapport 2017″)

Utbildningarna följer ERC:s (European Resuscitation Council) riktlinjer och HLR-rådets utbildningsprogram.
Våra instruktörer certifieras enligt HLR-rådets kvalitetssäkrade utbildningssystem.

 

 

 

 


Vill du bidra till ett säkrare och tryggare samhälle? Bli medlem

Ansvarig för sidans innehåll: utbildning@civil.se