Medlemsutbildningar

 

Introduktionsutbildning – Introduktion till Civilförsvarsförbundets verksamhet

Utbildningar inom FRG

Instruktörsutbildning 2:6 Din trygghet

I samarbete med studieförbund:

Professionell ideell i Civilförsvarsförbundet i samarbete med Medborgarskolan

Introduktion Professionell Ideell i samarbete med Medborgarskolan

 

 

 

Vill du bidra till ett säkrare och tryggare samhälle? Bli medlem