MAX anmäl medlemsavgift – för nästkommande år

Här registrerar ni lokalföreningens årsavgift för nästkommande år. Anmälan måste ske senast 15 december året innan avgiften ska gälla (är det en lördag eller söndag fungerar närmast följande vardag). Om anmälan kommer in för sent kan avisering komma att ske med samma medlemsavgift som föregående år. Vänligen respektera tidsgränsen för att vi ska hinna producera tryckfil till tryckeriet i tid.

Aviseringen av medlemsavgiften sker enligt stämmobeslut till medlemmarna under januari månad. För obetalda medlemsavgifter skickas en påminnelse ut i mars månad.

Inbetalningarna från den gemensamma aviseringen överförs oavkortat till respektive förening. För att minska administrationen kan utbetalning komma att ske i en eller flera klumpsummor.

Vid gemensam avisering skickar Civilförsvarsförbundet ut ett brev där inbetalningskort ingår. Medlemsavgiften kommer sedan in till Civilförsvarsförbundet som ser till att den oavkortad sätts in på det konto som lokalföreningen anvisat. På medlemsuppgifterna i MAX kan föreningen sedan se när avgiften registrerats

Nya medlemmar fyller i medlemsformulär på hemsidan och betalar in 175:- till angivet bankgiro. Viktigt att det detta görs via hemsidan så att de samtidigt samtycker till behandling av personuppgifter. När formulär och inbetalning inkommit kan de registreras som medlemmar i Max. Därefter skickas ett välkomstbrev hem till dem inom de närmsta veckorna. 75:- går till förbundet och de resterande 100:- överförs till aktuell förening.

 

Formulär

Medlemsavgift nästkommande år

Avgiften gäller för alla familjemedlemmar som bor på samma adress

Uppgiftslämnare

 

Den första gemensamma aviseringen för alla föreningar, det vill säga hela Civilförsvarsförbundet, gjordes den 1 februari 2011. Syftet är att förbättra kvaliteten på medlemsregistret och att avlasta föreningarnas administrativa arbete, som i stället kan läggas på verksamheten.

 


Ansvarig för sidans innehåll: administration(at)civil.se