Peppar peppar…

Arbetet för att öka seniorers säkerhet är något som måste göras varje dag, men den 1 oktober – FN:s internationella äldredag – sätts det i fokus. Peppar peppar – en dag för seniorers säkerhet arrangeras då för fjärde gången. Kampanjen inriktar sig på att synliggöra risker i vardagen och åtgärder för att förebygga olyckor och skador. Nytt för i år är att Aktiv mot brand-kampanjen blir en del av upplägget. Syftet med Aktiv mot brand är att minska antalet bostadsbränder och där är seniorer en prioriterad målgrupp.

Detta är en utmärkt aktivitet för Civilförsvarsförbundets lokalföreningar.

Läs mer i bifogad PDF

Lämna en kommentar