Tips på material

 

Checklistor:
information2019
mat 2019
vatten 2019
varme 2019

vad-bor-du-ha-i-din-krislada  Infoblad- vad bör du ha i din krislåda (2018)
civilforsvaret_hemberedskap_006  Affisch- hemberedskap (2018)
folder-hemberdskap-2019 ”Beredskap hemma” 2019
affisch-rekrytering-1 2019
affisch-rekrytering-2  2019
affisch-rekrytering-3  2019

Webbutbildning Totalförsvar

 

Tips på medlemsaktiviteter/medlemsutbildningar

Många önskar tips på medlemsaktiviteter så här har vi samlat lite tips på olika aktiviteter
och utbildningar ni kan ha inom föreningen. Lämna gärna fler tips på info@civil.se

 

Tips på aktiviteter från tidigare verksamhetsledare 2013

 

Presentation Civilförsvarsförbundet och föreningen

presentation-civilforsvarsforbundet-2018 (se tips på Power Point)

¤ Civilförsvarsförbundets historia

¤ Civilförsvarsförbundets organisation

  • Stämma- förbundsstyrelse -Generalsekreterare- förening/distrikt-förbundskansli
  • Ekonomi: uppdrag från MSB, (Civil AB-butik och företagsutbildningar)

¤ Föreningens verksamhet – vad kan du som medlem göra?

  • Styrelsearbete
  • Föreningsaktiviteter
  • 2:6 instruktör
  • FRG

Frågor, fika och tipspromenad (tips-pa-tipsrunda-for-nya-medlemmar)

 

Medlemsutbildningar/medlemsaktiviteter

 

§ Visning och genomgång av krislådan och dess produkter
(vad är bra att ha i din krislåda, vad är produkterna till för, hur används de)

§ Instruktör håller utbildning inom Hemberedskap för minst 72 timmar

§ Gå igenom Boken om hemberedskap vid ett eller flera tillfällen, diskussion och övningar
(kan även göras som en studiecirkel)

§ Information och diskussion kring eventuella krissituationer som kan uppstå i ert område
(vad skulle kunna ske, vad skulle påverkas, finns förebyggande arbete nu, vad skulle kunna göras,
vem har ansvaret)

§ Temamöten utifrån grundbehoven; ex en dag där fokus är på vatten- vad behöver man veta när
det gäller vatten vid en krissituation, hur renar man vatten, var hämtar man vatten, hur förvaras vatten,
hållbarhet, produkter osv. vid nästa möte är värme i fokus osv

§ Scenarioövningar; ta fram ett antal olika krissituationer som kan uppstå och förutsättningar som
personen/personerna har för att klara denna kris. Diskussion kring krissituationen, förutsättningar,
hur de kan förbereda sig och hur de kan klara sig ett visst antal dygn. Här kan ni även använda er
av Spelet om Hemberedskap för tips och idéer.

§ Spelet om Hemberedskap, låt medlemmar spela och diskutera kring de scenarion de får.
Diskutera kring de olika ämnena värme, vatten, mat och information.

§ Studiebesök lokalt inom passande område/ämne

§ Bjud in personer som vill berätta om sitt arbete/verksamhet i området (kanske är de inom liknande
verksamhet, ex räddningstjänst, nattvandrare, handläggare inom kommunen,osv)

§ Utbildningstillfällen av annan FFO, exempelvis Folkrätt- Röda Korset, IT säkerhet- FRO,
Informationspåverkan – Försvarsutbildarna

 

Tipspromenad

§ Tipspromenad: För  nya medlemmar- lär dig om Civilförsvarsförbundet (se tips på frågor)
tips-pa-tipsrunda-for-nya-medlemmar  pdf för utskrift
tips-pa-tipsrunda-for-nya-medlemmar  för redigering

§ Tipspromenad: hemberedskap/krisberedskap (se tips på frågor)
tipspromenad-krisberedskap-hemberedskap  pdf för utskrift
tipspromenad-krisberedskap-hemberedskap  för redigering

ratt-svar-pa-tipsfragor Rätt svar på frågorna till de ovanstående tipsrundorna
svarstalong-tipsrunda-10-fragor  för redigering
svarstalong-tipsrunda-10-fragor  pdf för utskrift