Föreningsverksamhet

Här hittar du material för arbetet i föreningen.

 

 

 

Här hittar du informationen

 

Nyhetsbrev förening
Nyhetsutskick till förening

Blanketter, redovisning
Adressändring, aktivitetsrapport

Mallar
Exempel på underlag för arbete i förening och distrikt; budget,
verksamhetsplan, dagordning

Föreningsaktivitet
Studieplaner inom exempelvis beredskap i kris och
förebyggande radikalisering, tips på aktiviteter och material

Förtjänsttecken
Information och underlag gällande förtjänsttecken

Förmåner
Information om de förmåner som finns för förening och medlemmar

Max- medlemsregister
Information gällande medlemsregistret och hur det kan användas

Krisberedskapsveckan
Information gällande Krisberedskapsveckan, ansökan om
eventuellt material samt redovisning

Förbundets dag
Bilder från Förbundets dag

E-post, hemsida och programvara
Info gällande föreningars hemsidor, civil2 adresser, programvara

Pr
Information om hur du skall hantera sociala medier, kläder,
tryck med Civilförsvarsförbundet, broschyrer samt beställning av
kontorsmaterial, marknadsföring

 

 

 

 

 

Rekryteringsstöd

Rekryteringsstöd Flygblad Hitta Vilse klubben allmän 2016

 

Dokument