Översikt försäkring

Information gällande den försäkring som du som medlem har när du deltar på
utbildningar och aktiviteter inom Civilförsvarsförbundet.

manual-svenska-civilforsvarsforbundet-uppdaterad-17-jan-2020