Civilförsvarsförbundet under krisberedskapsveckan

11-17 maj 2020 (vecka 20)

Under Krisberedskapsveckan (11-17 maj) annonserar MSB brett.
Fokus ligger på att lyfta människors egen kraft och förmåga, och
ingjuta hopp inför framtiden i en tid då många kämpar, håller ut, hjälps åt och tar ansvar

Att prata om hemberedskap

Den egna förberedelsen är grunden i Krisberedskapsveckan, budskapet att vi alla behöver
alla vara förberedda om något händer, vilket många människor nu har en fördjupad insikt om.
Fortsätt att visa krislådor och prata om hemberedskap, men med de erfarenheter vi nu har kring
solidaritet och att dela med sig. Bunkra inte oändligt med varor, men fyll krislådan med det som
behövs för eget bruk i hushållet.

Veckan blir av naturliga skäl inte lika fylld av aktiviteter och fysiska möten mellan
människor som den brukar vara. MSB uppmuntrar kommuner och andra, att följa
rekommendationer som gäller från Folkhälsomyndigheten under veckan.

På måndag den 4 maj kommer det på denna sida att finnas: Material MSB 2020
- digitala annonser
- banners
- pdf för utskrift/tryck, med budskapet ”När det behövs som mest, hjälps vi åt som bäst” och en text om hur vi vill hylla människors olika initiaitiv under pandemin. Bladen kan användas vid aktiviteter eller att sätta upp i t ex trappuppgångar.Vi ska visa att det vi gör och lär oss i dag i form av till exempel medmänsklighet bygger
motståndskraft inför framtiden.

 

Ansökan, Underlag för Krisberedskapsveckan 2020

underlag-material-infor-krisberedskapsveckan-2020  skicka in senast 20200223
Ansökan ersättning skickas till info@civil.se senast 20200331
underlag-aktiviteter-krisberedskapsveckan

 

Föreningsutskick 2020

utskick-1-2020
utskick-2-2020
utskick-3-2020
info-fran-msb
utskick-4 2020

 

Material

faktablad-covid-19-70-ar-svenska-20033

totalforsvar-info-till-foreningarna
Webbutbildning Totalförsvar 2019   Webbutbildning MSB
presentation-om-krisen-eller-kriget-kommer-msb Power Point MSB presentera Om kriget eller krisen kommer

Material MSB 2020
Material Hemberedskap MSB

Checklista iinformation  (2019)
Checklista mat   (2019)
Checklista vatten (2019)
Checklista varme  (2019)

folder-hemberdskap-2019 ”Beredskap hemma”; checklista, information 2019 – finns att beställa i butiken
civilforsvaret_hemberedskap_006  Info affisch hemberedskap 2018  – finns att beställa i butiken
vad-bor-du-ha-i-din-krislada Infoblad- vad bör du ha i din krislåda? 2018

affisch-rekrytering-1 2019
affisch-rekrytering-2 2019
affisch-rekrytering-3 2019
affisch-rekrytering-4 2020

 

 

Info/material från MSB

Kampanjmaterial hos MSB

ffo-broschyr-individ-tryck Broschyr gällande frivilliga försvarsorganisationer riktade mot allmänheten- finns i butiken
ffo-broschyr-myndighet-tryck  Broschyr gällande frivilliga försvarsorganisationer riktade mot myndighet- finns i butiken

Om krisen eller kriget kommer  Broschyr som skickas ut till alla hushåll (kan även beställas via msb.se) framsida-om-krisen-eller-kriget-kommer  Framsidan till broschyren om krisen eller kriget kommer

fragor-och-svar-msb 2018

 

Tips från MSB:

Filmvisning på biografer, fritidsgårdar eller i föreningar med tema katastrof- eller samhällsfilmer och diskussion efteråt (ex på filmer/serier att visa: Den blomster tid nu kommer, Nedsläckt land, Into the storm)

Spel och diskussion på fritidsgård/ungdomsgård

Öppet hus (t ex på brandstationen) med tips på krislåda, tävlingsquiz om vad som händer vid ett långvarigt elavbrott med pris i form av något som är bra att packa i en krislåda.

Presentationer i skolklasser – för att sprida kunskap om hur kommunen jobbar med krisberedskap, lokala hot och risker och hur invånarna kan förbereda sig.

Möte på torg, i galleria etc – för dialog direkt med invånarna/ungdomar, t ex med tips för krislåda, diskussion om lokala hot och risker, vad kommunen gör och hur invånarna kan förbereda sig.

Utdelning och information kring broschyren ”Om kriget eller krisen kommer” – kan beställas hos MSB

Skolmaterial om krisberedskap för skolelever på högstadiet- kan laddas ner hos MSB

Visa korta filmklipp om hemberedskap med Heidi Andersson