Civilförsvarsförbundet under krisberedskapsveckan

11-17 maj 2020 (vecka 20)

Extra fokus på totalförsvaret och beredskapen för krig.
MSB uppmuntrar till att försöka göra en totalförsvarsdag

 

https://www.youtube.com/watch?v=7oZ6jRDHLq4&feature=youtu.be

inriktning-klar-for-krisberedskapsveckan-2019 - Totalförsvarsdag i Norrtälje 2019

Gå in på www.msb.se/krisberedskapsveckan för att läsa mer om kampanjen.

 

Ansökan, Underlag för Krisberedskapsveckan 2020

underlag-material-infor-krisberedskapsveckan-2020  skicka in senast 20200223

underlag-aktiviteter-krisberedskapsveckan

 

Material

Webbutbildning Totalförsvar 2019   Webbutbildning MSB
presentation-om-krisen-eller-kriget-kommer-msb Power Point MSB presentera Om kriget eller krisen kommer

Checklista iinformation  (2019)
Checklista mat   (2019)
Checklista vatten (2019)
Checklista varme  (2019)

folder-hemberdskap-2019 ”Beredskap hemma”; checklista, information 2019 – finns att beställa i butiken
civilforsvaret_hemberedskap_006  Info affisch hemberedskap 2018  – finns att beställa i butiken
vad-bor-du-ha-i-din-krislada Infoblad- vad bör du ha i din krislåda? 2018

affisch-rekrytering-1 2019
affisch-rekrytering-2 2019
affisch-rekrytering-3 2019

Kampanjmaterial hos MSB

 

Föreningsutskick 2020

utskick-1-2020

 

bild-tidsschema

Tryck på bilden för att se större

 

Tips från MSB:

Filmvisning på biografer, fritidsgårdar eller i föreningar med tema katastrof- eller samhällsfilmer och diskussion efteråt (ex på filmer/serier att visa: Den blomster tid nu kommer, Nedsläckt land, Into the storm)

Spel och diskussion på fritidsgård/ungdomsgård

Öppet hus (t ex på brandstationen) med tips på krislåda, tävlingsquiz om vad som händer vid ett långvarigt elavbrott med pris i form av något som är bra att packa i en krislåda.

Presentationer i skolklasser – för att sprida kunskap om hur kommunen jobbar med krisberedskap, lokala hot och risker och hur invånarna kan förbereda sig.

Möte på torg, i galleria etc – för dialog direkt med invånarna/ungdomar, t ex med tips för krislåda, diskussion om lokala hot och risker, vad kommunen gör och hur invånarna kan förbereda sig.

Utdelning och information kring broschyren ”Om kriget eller krisen kommer” – kan beställas hos MSB

Skolmaterial om krisberedskap för skolelever på högstadiet- kan laddas ner hos MSB

Visa korta filmklipp om hemberedskap med Heidi Andersson

 

 

Info/material från MSB

Material

ffo-broschyr-individ-tryck Broschyr gällande frivilliga försvarsorganisationer riktade mot allmänheten- finns i butiken
ffo-broschyr-myndighet-tryck  Broschyr gällande frivilliga försvarsorganisationer riktade mot myndighet- finns i butiken

Om krisen eller kriget kommer  Broschyr som skickas ut till alla hushåll (kan även beställas via msb.se)
framsida-om-krisen-eller-kriget-kommer  Framsidan till broschyren om krisen eller kriget kommer

 

Information

fragor-och-svar-msb 2018