MAX anmäl medlemsavgift – för nästkommande år

Här registrerar ni lokalföreningens årsavgift för nästkommande år.
Anmälan måste ske senast 15 december året innan avgiften ska gälla
(är det en lördag eller söndag fungerar närmast följande vardag).

Om anmälan kommer in för sent kan avisering komma att ske med samma medlemsavgift som föregående år. Vänligen respektera tidsgränsen för att vi ska hinna producera tryckfil till tryckeriet i tid.

Aviseringen av medlemsavgiften sker enligt stämmobeslut till medlemmarna under januari månad. För obetalda medlemsavgifter skickas en påminnelse ut i mars månad. Inbetalningarna från den gemensamma aviseringen överförs till respektive förening. För att minska administrationen kan utbetalning komma att ske i en eller flera klumpsummor. Vid gemensam avisering skickar Civilförsvarsförbundet ut ett brev där inbetalningskort ingår. På medlemsuppgifterna i MAX kan föreningen sedan se när avgiften registrerats

Enskild medlem- den avgift som varje enskild medlem skall betala in

Familjeavgift- den avgift som ihopkopplade familjer skall betala in, en summa för en familj oberoende av antalet personer som ingår i familjemedlemsskapet
OBS, har ni familjer som ligger ihopkopplade i max måste ni uppge en familjeavgift eller ta bort kopplingen på dessa personer.

 

Medlemsavgift för nästkommande år

Avgiften gäller för alla familjemedlemmar som bor på samma adress

Uppgiftslämnare