Protokoll

Numera sker informationen i telefonkonferens med förbundsordförande, generalsekreterare och ordförande i distrikten.

De senaste protokollen från förbundsstyrelsens sammanträden finns tillgängliga för medlemmar och föreningar här på webbplatsen. Protokollen publiceras så snart de är justerade.

 

2016

FS 2016-05-09 protokoll
FS 2016-03-14 protokoll
FS 2016-02-29 protokoll nr 1 per capsulam

 

2015
FS 2015-12-07 protokoll nr 6
FS 2015-10-11 protokoll nr 5
FS 2015-10-09–11 protokoll nr 4
FS 2015-09-11 protokoll 3
Protokoll från sammanträde 11 maj 2015
Protokoll från sammanträde 30 mars 2015

 

2014

Protokoll från sammanträde 19 september 2014

 

2013

Protokoll från sammanträde 4-5 september 2013
Protokoll från sammanträde den 22 maj 2013
Protokoll från sammanträde den 6 mars 2013
Protokoll från sammanträde den 18 januari 2013

 

2012

Protokoll från sammanträde den 4 december 2012
Protokoll från sammanträde den 19 september 2012
Protokoll från sammanträde den 27 april 2012
Protokoll från sammanträde den 17 februari 2012

 

2011
Protokoll från sammanträde den 22 november 2011
Protokoll från sammanträde den 9 oktober 2011
Protokoll från sammanträde den 7 oktober 2011
Protokoll från sammanträde den 9 september 2011
Protokoll från sammanträde den 18 maj 2011
Protokoll från sammanträde den 25 februari 2011

 

2010
Protokoll från sammanträde den 8 december 2010
Protokoll från sammanträde den 21 september 2010
Protokoll från sammanträde den 21 maj 2010
Protokoll från sammanträde den 17 februari 2010

 

(Protokoll från förbundsstämman finns under Förbundsstämma)


Ansvarig för sidans innehåll: gs@civil.se