Rapporter, studier, undersökningar

Av Civilförsvarsförbundet genomförda undersökningar / rapporter:

Organisationsbidraget till frivilliga försvarsorganisationer – en analys mot bakgrund av principerna för politiken för det civila samhället November 2013

Intresset för medverkan i frivilliga resursgrupper | Rapport, Krefaor, December 2011

Grund och fortbildning av självskyddsinstruktörer I Rapport Civilförsvarsförbundet Juni 2011

Insatser mot utanforskap I rapport Civilförsvarsförbundet, November 2010

Nya influensan I Undersökning, Civilförsvarförbunder Augusti 2009

Läsvärdeundersökning i tidningen Civil I Undersökning, Civilförsvarförbundet Maj 2009

Från sistahandsresurs till förstahandslösning I Rapport, Civilförsvarföreningen Mars 2008

 

Externa undersökningar / rapporter:

 

Krishantering, hushåll och stormen Gudrun.
Avhandling av Nicklas Gulåker. Beställ boken från www.samanalys.se. Som medlem i Civilförsvarsförbundet skriver du ”civilförsvar” i fältet övrigt så får du 50 kronor rabatt på boken.

Nationellt register för hjärtstopp utanför sjukhus | Årsrapport 2011 (hlr.nu)

Olyckor i boendet (MSB)

Olycksfall bland barn och unga (MSB)

Skador bland äldre personer i Sverige (MSB)

Varför drunknar barn? (MSB)