Stadgar

 

Innehåller gemensamma stadgar samt stadgar för förbund, distrikt och lokalföreningar (samlade i ett dokument):

Stadgar för Sveriges Civilförsvarsförbund

 

 

 

Valberedning

Länk till handledning för valberedning