Stadgar

 

Innehåller gemensamma stadgar samt stadgar för förbund, distrikt och lokalföreningar (samlade i ett dokument):

Stadgar för SCF – reviderade vid stämman 2019

 

 

Valberedning

Länk till handledning för valberedning