Blackout 2.0

Här hittar du allt material till blackout 2.0. Nya resurskort kommer.

Elköping

Elköping översikt staden

Elköping översikt översvämmning

Elköping översikt snöoväder

Elköping översikt elavbrott

Familjerna

Familjen bonde

Familjen hipp

Familjen klimatsmart

Familjen rik

Familjen upptagen

Familjeduellen

Familjeduellen

Grundbehoven

Behov mat utan text

Behov sömn utan text

Behov trygghet utan text

Behov värme utan text

Behov vatten utan text

Grundbehoven samlat

Kommunduellen

Kommunduellen (uppdaterad 2012-05-15)

Spelplaner

Spelplan Bonde

Spelplan Hipp

Spelplan Klimatsmart

Spelplan Rik

Spelplan Upptagen

Uppdragskort

Uppdragskort

Nyhetssändning

Blackout.wmv

Deltagarlista

Deltagarlista Blackout