Civilförsvarsförbundet Piteå

Civilförsvarsförbundet Piteå är en ideell och demokratisk frivilligorganisation.

Det övergripande målet är att bidra till vardaglig trygghet för invånarna,  minska risker och förebygga olyckor. Information, utbildning och samverkan är viktiga verktyg för att nå målen.

    • Vi arbetar även med att stärka kommuninvånarnas förmåga att själva kunna hantera konsekvenser av en kris och tillgodose grundläggande behov som mat, vatten, värme, sömn och information.
    • Vi ser föreningens medlemmar som viktiga aktörer och välkomna nya medlemmar. www.civil.se/bli medlem
    • Vi utbildar kostnadsfritt medlemmar till FRG = Frivilliga Resurs Gruppen. Mer information finns på
     www.pitea.se/frg
     http://www.facebook.com/FRG-Pitea
     eller kontakta någon i styrelsen för mer information
    • Vi skickar kontinuerligt medlemsbrev till alla medlemmar.
    • Vi har tre till fyra medlemsmöten per år med intressanta aktiviteter som till exempel föredrag och praktiska övningar.