Grattis till oss!

Grattis till oss för de 10 000 kronor i särskilt föreningsstöd som
vi fått från Sparbanken Nord – Framtidsbanken! 

Britta Svensson och Jan Olov Viklund, strax bakom, utanför Sparbanken Nord i Piteå.

Britta Svensson och Jan Olov Viklund, strax bakom, utanför Sparbanken Nord i Piteå.

-Det här är naturligtvis oerhört glädjande för oss som liten men aktiv förening i Piteå och vi kan alla känna oss stolta. Det säger ordförande Britta Svensson som tillsammans med kassör Jan-Olov Viklund tog emot föreningschecken.

-Men framför allt är det förpliktigande att nu göra allt vi kan för att förverkliga höstens planer på en särskild ungdomssatsning, tillägger de båda och menar att det nu är extra viktigt att nå och engagera unga i arbetet för trygghet och säkerhet i vardag och kris . I motiveringen för bidraget från Sparbanken Nord står : ”Civilförsvarsförbundet Piteå 10 000 kronor för genomförandet av utbildning och informationsinsatser riktat mot ungdomar med tema Hemberedskap.”

-Och det ska vi nu verkligen göra. Vi har redan ett par ungdomsaktiviteter  inplanerade till hösten men kommer nu att planera för ännu mer, understryker Britta Svensson.

Lämna en kommentar