Medlemsbrev december månad

Pandemin fortsätter kräva samhällsansvar!

Britta Svensson är sedan många år ordförande för Civilförsvarsförbundet, Piteå och djupt engagerad i allt av civilsamhällets frivilligverksamhet.

Britta Svensson är sedan många år ordförande för Civilförsvarsförbundet, Piteå och djupt engagerad i allt av civilsamhällets frivilligverksamhet.

I medlemsbrevet för december rapporterar ordförande Britta Svensson och styrelseledamot Carolin Löf från förbundsstämman. Ordförande passar också på att varna för den nya coronamutationen omikron med ytterligare en vaccinationsuppmaning. Men Britta Svensson inleder månadens medlemsbrev med några minnesord över en nyligen bortgången medlem.

Med sorg och saknad minns vi vår revisor Anders Wikström som gick bort den 12 november 2021. Han var under lång tid en uppskattad  uppskattad och engagerad medlem med flera  olika uppdrag i vår förening. Nu senast som varande revisor sedan många år. Anders sa aldrig nej, utan han sa, ”jag ska försöka” vilket betydde att han stod vid sitt ord och gjorde det han ålagts. Anders blev 71 år.
Våra tankar går till familjen Wikström och vi önskar Anders välförtjänt vila!

Den nya virusvarianten

Vi gladdes nyss åt att restriktionerna hävdes! Nu vet vi att en ny virusvariant, omikron, hittats i Sydafrika. Den sprids snabbt och finns redan i Europa! FHM följer situationen och agerar, vi följer smittspridningen och den information som kommer från tillförlitliga källor.
Vi ber er ännu en gång att vara informationsbärare av viktig information i syfte att förhindra smittspridning. Det är viktigt att de som bor och vistas i vår kommun följer restriktioner som kommer från myndigheter, vår egen kommun, smittskyddet. Tillsammans ska vi motivera de som ännu inte vaccinerat sig att beställa tid på vaccinationsmottagningen. Pandemin är inte över ännu, vi får stå ut, hålla avstånd, tvätta händerna och fortsättningsvis ha stor respekt för Covid19-spöket. Vi återkommer kontinuerligt med ny information!

Förbundssstämman

 Carolina Löf och jag hade förmånen att vara ombud för Norrbotten och Piteå. Ytterligare fyra ombud från Norrbotten deltog. Civilförsvarsförbundet har en mycket viktig uppgift i dagens samhälle, det moderna samhället är sårbart. Som ideell organisation med tusentals medlemmar runt om i landet ställer vi vårt engagemang, vår kunskap och kompetens i samhällets tjänst. Jag är stolt, glad, tacksam och ödmjuk över att få vara en del av Civilförsvarsförbundets viktiga arbete. Jag är också stolt över att ha er som medlemmar!

Medlemsantalet ökar såväl i riket som i Piteå. För er som medlemmar är det viktigt att veta att ”nya hemsidan” www.civil.se snart är färdig att användas. Den är lättanvänd och kommer att underlätta användningen och informationen avsevärt. Vi återkommer när ni kan ”trycka på
knappen och kolla”!

Fördelningen av medlemsavgifterna mellan förening, distrikt och förbundet är oförändrade.

Satsningen på instruktörernas arbete, FRG organisationen, krisberedskap, demokratifrågorna, ungdomsverksamhet, totalförsvar/information, invånarnas motståndskraft och försvarsvilja fortsätter och förstärks. Ekonomin är förhållandevis god, men vi måste ändå vara återhållsamma. Vi ska också vara en attraktiv samarbetspartner.Samarbetet med MSB fungerar mycket bra. Anna-Maria Dahlman valdes till ny förbundsordförande.

Vaccinationsmaning!

Alla som kan bör ta tillvara möjligheten att  vaccinera sig mot coronaviruset. Sjuksköterskorna i Civilförsvarsföreningen Piteå vaccinerar för närvarande för fullt så vi hoppas vi möts i vaccinatkanske har någon av oss sprutat just dig!

Adventshälsning till alla

Var försiktiga med adventljusen och i trafiken och tillsammans ska vi bekämpa smittspridningen!

Kontakt med styrelsen >

Lämna en kommentar