Vi är på plats om något händer!

Vi är utrustade
med akutväska, nackkrage, hjärtstartare, bårar mm.
Vårt uppdrag är att
- vidta åtgärder för att säkerställa livsviktiga kropssfunktioner
- förhindra. lindra eller ge hjälp vid olika typer av skador och
sjukdomar
- avgöra om 112 ska larmas eller om den drabbade bör
uppsöka läkare. sköterska eller motsvarande.
Vår utbildning innehåller
- akuthjälp skada/sjukdom
- skador i skelett och muskler (utbildning nackkrage)
- D-HLR
- barnolycksfall
- sjukdomar
- förgiftningar
- säkerhet i bostadsmiljö
- brandskydd
- krishantering
- kylskador/brännskador
- fördjupning sportskador
- riktlinjer och organisation

FÖRFRÅGAN OCH BOKNING:

Samordnare:

Gunilla Johansson
Tel: 070-2412272
Gruppansvarig:
Marianne Beemsterboer
Tel: 073-1400173
E-post: maabeemsterboer@hotmail.com

Teknisk support
Bo Nehrman
Tel: 070-5412317
E-post: bo.nehrman@spray.se