Distriktsordförande
Anders Enström
070-289 28 99, ostergotland@civil2.se

Vice distriktsordförande
Pär Kronström
070-318 81 64, kindacff@gmail.com

Ledamöter
Pär Kronström
Martin Blomberg
Gunilla Engström
Anders Enström

Ersättare
Lars-Göran Svensson
Karl Serrander