Frivilliga Resursgruppen, FRG

Frivilliga Resursgruppen, FRG, består av utbildade frivilliga som under kommunal regi är ett stöd för samhället i samband med kriser eller andra extraordinära händelser. Idén till FRG kom från Civilförsvarsförbundet. Dåvarande Krisberedskapsmyndigheten, KBM, gav ok till satsningen. Civilförsvarsförbundet har sedan dess utbildningsansvaret och är motorn i FRG. Civilförsvarsförbundet är drivande för att etablera och utveckla FRG men varje FRG har en kommun som huvudman. Utbildningarna finansieras numera av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, via det statliga 2:4-anslaget. FRG och utbildningarna är öppna för alla men staten finansierar bara utbildningen för den som är medlem i någon av landets 18 frivilliga försvarsorganisationer. Den första FRG:n startade 2004. Ungefär hälften av landets kommuner har en FRG.

 

Läs mer om FRG och hur du anmäler ditt intresse: Länk till www.frivilligaresursgruppen.se