Studiebesök på Livsmedelsverket i Uppsala 1:a juni

I anslutning till Krisberedskapsveckan  ,v 22,inbjuder vi våra medlemmar till

studiebesök på Livsmedelsverket 1:a juni

i övrigt se senaste utskick

Lämna en kommentar