Välkommen till oss i Danderyds civilförsvarsförening

Vår verksamhet

Danderyds Civilförsvarsförening är en frivillig civil, partipolitiskt obunden organisation, som verkar för att minska samhällets sårbarhet. Föreningen är ansluten till Civilförsvarsförbundet, se www.civil.se

Föreningens viktigaste verksamheter är:

  • information för en bättre civil beredskap
  • rekrytering, utbildning och övning av hemskyddets frivilliga delar
  • frivillig civil beredskapsutbildning samt av allmänheten
  • medverkan i annan verksamhet inom den civila beredskapen
  • rekrytering, utbildning och certifiering av medlemmar till den Frivilliga Resursgruppen
  • föreningens Frivillig Resursgrupp  avropas av kommunen i händelse av kris eller dylikt behov
  • föreningens medlemmar deltar också om MSB avropar och behöver hjälp med olika insatser

Föreningen välkomnar nya medlemmar. Medlemsavgiften för år 2022 är 190:- för enskild medlem och för familjemedlemskap tillkommer 25:-. Avgiften kan inbetalas på föreningens plusgirokonto 12 78 02 – 7, Danderyds Civilförsvarsförening.

Förutom lokala aktiviteter är det därutöver möjligt att deltaga i alla övergripande program som anordnas av Civilförsvarsförbundet. Information om dessa finns på www.civil.se.  Förbundet kan nås på info@civil.se.

Välkomna till föreningen

Fredrik Näslund, ordförande

Kontakta någon av oss om du vill bli medlem eller vill veta mer om vad som händer i vår förening.