Totalförsvarsinformation för medlemmar kl 18.00 den 7 december 2021

Totalförsvarsinformation för medlemmar med liten supé kl 18.00 den 7 december 2021

VAR: Samlingssal Mörbygården Edsviksv. 1, 1tr., eller via Zoom.

Under kvällen

Vi får äran att självaste nyvalda Förbundsordföranden för Sveriges Civilförsvarsförbund – Ammi Dahlman – besöker oss och kommer att berätta om utvecklingen av totalförsvaret. Efter introduktion och Ammis föredrag kommer vi äta litet tillsammans och vår ordförande Fredrik Näslund kommer att berätta om utvecklingen av Civilförsvarsförbundet, med specifik information om hur Förbundsstämman förlöpte helgen den 27-28 november 2021.
Ungefärliga Hålltider:
18.00-18.55 Föredrag – Ammi Dahlman
18.55-19.15 Utveckling Civil – Fredrik Näslund
19.15- Mat intas lokalt

Mötesformatet

Formatet kommer att vara ett så kallat hybridmöte så man fysiskt kan deltaga men även ansluta via en Zoom-länk som vi skickar ut nån dag innan mötet. Eftersom Covid-situationen är som den är så följer vi givetvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi kommer att ha extra spritflaskor, munskydd samt handskar tillgängliga. Det är ett fortsatt egenansvar som gäller och är man det minsta sjuk ska man avstå från att deltaga fysiskt. Därför erbjuder vi att kunna deltaga via Zoom-länk. Det är fortsatt viktigt att hålla avstånd och placering är med god distans.

Anmäl er snarast

Men senast på söndag den 5 december. Vi behöver kunna räkna in mat och veta om ni ämnar deltaga fysiskt eller via Zoom-länk.

Ni som ännu inte anmält er, anmäl er till Fredrik Näslund: fredrik@marenavi.com, eller mobil 0733 117158. Ange i anmälan fysiskt eller deltagande via Zoom.

Tack för ert medlemskap, engagemang och intresse.

December 2021,

Välkomna till mötet önskar:

Styrelsen för Danderyds civilförsvarsförening

 

 

Lämna en kommentar