Välkommen till oss i Danderyds civilförsvarsförening

Danderyds Civilförsvarsförening är en frivillig civil, partipolitiskt obunden organisation, som verkar för att minska samhällets sårbarhet. Föreningen är ansluten till Civilförsvarsförbundet, se www.civil.se

Föreningens viktigaste verksamheter är:

  • information för en bättre civil beredskap
  • rekrytering, utbildning och övning av hemskyddets frivilliga delar
  • frivillig civil beredskapsutbildning av allmänheten
  • medverkan i annan verksamhet inom den civila beredskapen
  • föreningen har en frivillig resursgrupp som ingår som stödpersoner i kommunens POSOM-organisation

Föreningen välkomnar nya medlemmar. Medlemsavgiften för år 2021 är 190:- och för varje extra medlem i familjen tillkommer 25:-. Avgiften kan inbetalas på föreningens plusgirokonto 12 78 02 – 7, Danderyds Civilförsvarsförening.

Förutom lokala aktiviteter är det därutöver möjligt att deltaga i alla övergripande program som anordnas av Civilförsvarsförbundet. Information om dessa finns på www.civil.se. Förbundet ger också ut en månatlig tidning, Civil, som delas ut till samtliga medlemmar. Förbundet kan nås på tel 08-629 63 60 eller info@civil.se.

Välkomna till föreningen

Fredrik Näslund, Ordförande

Kontakta någon av oss om du vill bli medlem eller vill veta mer om vad som händer i vår förening.