Verksamheten i korthet under 2018

Föreningen hade den 31 december 2018, 119 medlemmar, varav 24 resurspersoner (FRG = Frivilliga resursgruppen).

Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden under året, inklusive årsmötet.

Årsmöte hölls den 19 mars 2018 på Kevinge seniorboende, Edsviksvägen 1 i Danderyd.  Efter årsmötet bjöd föreningen på sedvanlig buffé framdukad av engagerade föreningsmedlemmar i samband med övrigt mingel.

Verksamheten har under verksamhetsåret bedrivit verksamhet att ge allmänheten information och föreläsningar om hemberedskap och skydd genom att deltaga i olika forum i kommunen och att upprätthålla en aktiv frivillig resursgrupp (FRG).

Ledamöterna i styrelsen har samarbetat i projektform under verksamhetsåret.  De olika huvudrollerna har varit:

Namn Huvudroll
Fredrik Näslund Ordförande
Leo Smidhammar Vice Ordförande
Christina Strenger-Böös Sekreterare
Ingvar Alba Kassör
Anneli Nordenadler-Hirsch FRG-ansvarig
Elisabeth Kihl Kommunkommunikation och Events
Karin Nordvaller Marknadsföring och Information
Gunnar Carlström Projekt och Norrföreningskoordination

 

Verksamheten har under året genomfört FRG utbildning samt konsoliderat samarbete med kommunen och systerorganisationerna i länet. Under hösten 2018 anordnades en kurs för frivilliga under temat: ”Vill Du hjälpa till…?” bestående av tolv utbildningspass: Vårt sårbara samhälle – Kommunkunskap om Danderyd – Hjärt- och Lungräddning – Kriskommunikation – Att möta människor vid kris – Första hjälpen – Allmän brandkunskap – 30-minutersmetoden. Kursen samlade ca 25 deltagare varav 12 nu skrivit kontrakt med kommunen att ingå som resursperson i kommunens frivilliga resursgrupp.

Vidare har föreningen deltagit vid bl a seniordagen i Mörby centrum, Stocksunds Torgdag, Attendo Idala och Djursholms Seniorträff för att nämna några, och presenterat föreningens verksamhet och föreläst om ökad beredskap, från återuppbyggnad av det totala försvaret ner till hur man kan förbereda sig själv i hemmet.

Under våren 2018 genomförde föreningen ”Krisberedskapsveckan”, med information och praktiska demonstrationer av krisberedskap under veckan, och även en uppskattad föreläsning av IT strategen Predrag Mitrovic i ämnet datasäkerhet.

Föreningen har även under hösten 2018 i olika forum föreläst runt broschyren ”Om Krisen eller Kriget Kommer”, som MSB distribuerade i början av sommaren 2018.

Danderyds Civilförsvarsförening har ett nära samarbete med övriga norrortsföreningar, (Danderyd, Järfälla, Sigtuna, Solna, Sundbyberg, Täby-Österåker, Upplands-Bro, Vallentuna och Vaxholm), t ex genom deltagande under varandras föreläsningar, möten, föredrag och övningar.

I september inbjöds föreningens medlemmar att tillsammans med föreningsmedlemmarna från Täby-Österåker, Vallentuna och Vaxholm till gemensam aktivitet. Inbjudande förening bjöd på guidning och föreläsning.

Resursgruppens samordnare har under året deltagit i sammanträden med Danderyds kommuns POSOM grupp (psykologiskt och socialt omhändertagande).

Genom föreningens medlemskap i SLFK (Stockholms Länsförbund För Krisberedskap) kan föreningens medlemmar ta del av SLFK:s föreläsningar och aktiviteter.

Resursgruppens samordnare har under året deltagit i sammanträden med Danderyds kommuns POSOM grupp (psykologiskt och socialt omhändertagande). Den 6 september var resurspersonerna inbjudna av kommunens POSOM-grupp att delta i en Workshop om POSOM:s roll och ansvar i samband med en kris eller annan allvarlig händelse.

Vi har ett nära samarbete med norrortskommunerna i länet, FRG-Norr (Danderyd, Järfälla, Täby, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Bro, Vallentuna, Vaxholm och Österåker), där vi även kan delta i deras föreläsningar och andra aktiviteter. Vi har bl.a. gemensamma övningar. Den 17 september genomfördes en heldagsövning med temat ”En del av Sveriges nationella krisberedskap” på Märsta brandstation vid Arlanda och den 29 oktober kunde vi delta i en heldagskurs i övertygande kommunikation, ledd av Rundgrens Utbildning&konsult AB.

Genom föreningens medlemskap i SLFK (Stockholms Länsförbund För Krisberedskap) kan föreningens medlemmar ta del av SLFK:s föreläsningar och aktiviteter.