Välkommen till Ekerö Civilförsvarsförening

Civilförsvarsförbundet är öppet för alla.

 Vi är en frivillig, religiöst och politiskt obunden organisation,
som verkar för att stärka demokratin och människovärdet.

Vi arbetar för DIN säkerhet.
Civilförsvarsförbundet arbetar inom området skydd,
säkerhet, trygghet och överlevnad.
Genom korta kurser för allmänheten för vi ut kunskap om hur man klarar
nödsituationer ute, längre elavbrott, förorenat dricksvatten eller en tids isolering.
Vi arbetar för ett robust samhälle, där människor kan förebygga och hantera
störningar i samhällssystemet, andra kriser eller olyckor.
Syftet är att öka människors förmåga att ta ansvar för sig själva i alla situationer.

PGA av CORONAPANDEMIN ÄR ALLA VÅRA AKTIVITETER 

INSTÄLLDA ENLIGT FHM:S REKOMMENDATIONER

Förhoppningsvis kan vi återuppta alla våra aktiviteter under 2021.

Kanske inte redan till våren men till hösten !