MSB berättar om resultaten från Krisberedskapsveckan

I år var det andra året som Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap anordnade en krisberedskapsvecka. Christina Andersson från MSB har sammanställt resultaten och berättar mer om resultaten av krisberedskapsveckan.

Tid och plats: 20 september kl 1800 på Ersta Diakoni, Erstagatan 1K, Södermalm, Stockholm. Kaffe och fralla serveras.
Anmäl dig här http://simplesignup.se/event/137672-msb-presenterar-resultaten-fraan-aarets-krisberedskapsvecka eller via www.slfk.se.

 

Extra förbundsstämma andra läsning av nya stadgarna

I samband med MSB:s föredrag anordnas en extra stämma för att ta de nya stadgarna i en andra läsning. Stämman sker omedelbar anslutning till MSB:s föredrag. Samling klockan 18.00 på Ersta Diakoni, Erstagatan 1K, Södermalm, Stockholm. Kallelse skickas ut till alla medlemmar senast en vecka innan stämman i enlighet med stadgarna.

 

Dags att nominera till SLFK:s medaljer

Funderar ni på att belöna någon i er organisation, myndighet eller i ert företag med SLFK:s medalj i brons, silver eller guld? Gör det så snart som möjligt så underlättar det medaljkommitténs arbete. Sista dag att lämna in ansökan föreslås bli 1 december i år men lämna gärna in era ansökningar redan i oktober. Observera att ansökningsblanketten på hemsidan måste användas. Gå in på www.slfk.se och Medaljansökan för mer information. Välkomna med ansökningar!

 

 

Lämna en kommentar