Välkommen till Ekerö Civilförsvarsförening

Civilförsvarsförbundet är öppet för alla.

Vi är en frivillig, religiöst och politiskt obunden organisation som verkar för att stärka demokratin och människovärdet.
Vi arbetar för din säkerhet.

Civilförsvarsförbundet arbetar inom området skydd, säkerhet, trygghet och överlevnad.

Genom korta kurser till allmänheten för vi ut kunskap om hur man klarar t.ex. nödsituationer utomhus, längre elavbrott, förorenat dricksvatten eller en tids isolering.
Vi arbetar för ett robust samhälle, där människor kan förebygga och hantera störningar i samhällssystemet, andra kriser eller olyckor.
Syftet är att öka människors förmåga att ta ansvar för sig själva i alla situationer.

Ekerö Civilförsvarsförening har idag cirka 100 medlemmar som på olika sätt medverkar i föreningens aktiviteter under året.