Frivillig resursgrupp (FRG)Vi driver på uppdrag av Ekerö kommun projektet Frivillig Resursgrupp. Projektet innebär:

  • rekrytering av personer som frivilligt vill stödja andra boende i kommunen
  • utbilda dessa personer inom säkerhetsområden som Brandsäkerhet, Skydd mot inbrott, Hemsäkerhet, Sjukvård, etc.
  • nyttja dessa resurser vid utbildning och reella insatser som behövs inom kommunen.

Om du är intresserad av att bli medlem i en resursgrupp så är du välkommen att kontakta Kjell Pettersson

Du når honom på 0704 44 92 32  eller e-post ekero@civil2.se.